Poděkování

25.10.2022 15:21

Družstvo žen z Trhové Kamenice děkuje za sponzorský dar 20 000,- Kč panu Vladimíru Růžičkovi