Výjezd - Požár Harvestoru Miřetice

10.10.2022 15:12

Po příjezdu na místo požáru jsme za pomocí dychácích přístrojů provedli uhašení Harvestoru. Potom co jsme dostali požár pod kontrolu bylo provedeno odpojení baterie a dočištění vozovky.