Výjezd - Požár osobního automobilu Vysočina

15.10.2022 09:55

Po příjezdu na místo požáru jsme za pomocí dychácích přístrojů provedli uhašení OA. Potom co jsme dostali požár pod kontrolu bylo provedeno odpojení baterie a dočištění vozovky.