Historie

 

Když před mnoha lety naši dědové a pradědové s dalšími předky  sbor zakládali, byla zde již určitá společenká nutnost, která vedla k ochraně.  

Dne 2. července 1876, kdy Trhová Kamenice měla 1014 obyvatel, byl zřízen v souladu s tehdejším policejním úřadem Sbor dobrovolných hasičů. Této pamětihodné události předcházelo první svolání válné hromady, zastoupené v čele se starostou obce Hynkem Pejchou, knězem Janem Chválou, řídícím učitelem Václavem Macháčkem a radním Janem Žákem. Nově vzniklý sbor dobrovolných hasičů měl na počátku i s prozatimním výborem celkem 53 členů.

Nejvyšší počet členů zaznamenal sbor v letech 1924, kdy dosahoval čísla 93. V roce 2009 měl náš sbor 65 členů zahrnující i členy původních sborů z Hluboké, Rohozné, Zubří a Kameniček. V současnosti náš sbor má 82 členů. Kompletní zásahová jednotka je pod označením JPO 3 zařazena do integrovaného záchranného systému okresu Chrudim. Naši předkové doali hasičství také punc preciznosti a jistoty pro občany, kteří věděli, že v případě potřeby a nouze je v Trhové Kamenici někdo, kdo svým nasazením pomůže k jejich ochraně.

Činnost hasičů v Trhové Kamenici není ale jen činností záchrannou. Z našich sborů se staly po jejich založení i spolky, které podporovaly kulturu a spojovaly občany. Hasičské plesy s dlouholetou tradicí vždy patřily k významným společenským událostem na naší vesnici. Hasičcké soutěže, taneční zábavy a různé výroční oslavy přitahovaly a přitahují veřejnosti.

Náš sbor dobrovolných hasičů se může chlubit, že naším členem byl i známý spisovatel Karel Václav Rais, který byl po několik let horlivě činný ve výboru našeho sboru. Přispěl nemalou měrou i k zakoupení a vytvoření našeho praporu a složil v té době i slova Hymny hasičské.