SDH Trhová Kamenice se každoročně účastní soutěží v požárním sportu. SDH vlastní dvě motorové stříkačky PS 8 a PS 12. Na soutěže jezdí většinou družstvo mužů.