Výzbroj jednotky SDH Trhová Kamenice se skládá z cisternových automobilových stříkaček CAS 32 Tatra 815 a CAS 25 Škoda 706 RTHP a Osobní automobil DA-L1Z-Ford Tranzit 4x2. Dále také vlastníme přenosné motorové stříkačky PS 8 a PS 12 a sportovně upravena PS12 na PS15, motorovou pilu,  plovoucí čerpadlo a raft.